معرفي پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
دوشنبه 11 دی 1396    
بازدید: 4076
 
پژوهشكده اكولوژي درياي خزر با نام مركز تحقيقات شيلاتي استان مازندران  از اوايل سال 1366 تاسیس و از سال 1381 بر اساس موافقت قطعي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري به«پژوهشكده اكولوژي درياي خزر» ارتقاء یافته است. این پژوهشكده داراي 5 بخش تخصصي(شامل: بوم شناسي، تكثير و پرورش آبزيان ، بیوتکنولوژی دریایی، بيولوژي و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بيماريهاي آبزيان) 22 آزمایشگاه، كتابخانه با بيش از 6000 جلد كتاب و گزارشات تخصصي، يك ايستگاه تحقيقاتي و يك فروند شناور تحقيقاتي (1100 تني) مي‌باشد. تاكنون بیش از 500 پروژه تحقيقاتي-كاربردي اجراء و بيش از 1100 مقاله علمي در سمينارها و نشريه هاي علمي ملی و بين‌المللي ارائه شده است. شايان ذكر است تعدادي از آزمايشگاهها داراي گواهينامه استاندارد ايزو 17025 و معتمد سـازمـان حفـاظت محيـط زيست مي‌باشند. بيش از 70 درصد نیروی انسانی پژوهشکده در بخش تحقيقاتي و در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا مشغول فعاليت بوده و تعداد14 نفر نیز عضو هیئت علمی وزارت جهادکشاورزی مي باشند.
 
 
 
اهـداف:
1- بوم‌شناسي، پایش ساختار زيستي و غیرزیستی منابع آبی 
2- ارزيابي و مدیریت ذخاير منابع شیلاتی 
3- شناسايي و کنترل عوامل تهديد كننده زنده و غير زنده منابع آبی 
4- بررسي مولدسازی، تكثير و پرورش ماهی و سایر آبزيان
5- تحقیق، تشخیص، پيشگيري، كنترل و درمان انواع بیماریهای آبزیان
6- مطالعه تنوع ژنتيكي، اصلاح نژاد و بيوتكنولوژي آبزيان
7- همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي حاشيه درياي خزر
8- ترویج و تجاری سازی دانش فنی آبزیان
 
 
 
تـوانمندیهـا:
-شناسایی و طبقه‌بندي گونه‌هاي جانوري و گياهي آب هاي  شيرين،  لب شور و شور
-شناسايي و کنترل عوامل تهديد كننده زیستی و غیر زیستی محیط های آبی
- تعيين آلاينده‌هاي زيست محيطي در آب، رسوبات و بافت آبزيان  
-تعيين بيوتكنيك مولدسازی، تكثير و پرورش ماهی و سایر آبزيان
-شناسايي، تخليص و کشت انبوه جلبك هاي محیط های آب شیرین، لب شور و شور
-شناسايي ساختار ژنتيكي و تشخیص فیلوژنی آبزیان
-توليد فرآورده‌هاي غذايي و فراسودمند از آبزیان  
-برآورد میزان ذخایر آبزیان بمنظور مدیریت منابع شیلاتی
- استاندارد سازی ادوات صیادی و تعیین زمان شروع و خاتمه فصل صید  
-تعيين توان اكولوژي و ظرفيت اكوسيستم‌هاي آبي
- بازسازی ذخایر آبزیان منابع آبی
-جداسازي، شناسايي و کنترل عوامل بيماريزاي آبزيان
- تولید کیت های تشخیصی بیماری های آبزیان