درباره موسسه

پژوهشكده اكولوژي درياي خزر با نام "مركز تحقيقات شيلاتي استان مازندران" از سال1366  فعاليت خود را آغاز نمود. این مرکز در سال 1381 بر اساس موافقت قطعي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري  به پژوهشكده اكولوژي درياي خزر ارتقاء  يافت. هم اکنون پژوهشکده دارای 5 گروه تخصصي: بوم‌شناسي، ژنتيك، تكثير و پرورش، بهداشت و بيماريهاي آبزيان، بيولوژي، ارزیابی ذخایر آبزيان و 25 آزمايشگاه تخصصي، كتابخانه با بيش از 6000 جلد كتاب و گزارشات تخصصي، ايستگاه تحقيقاتي (خیرود) و شناور  تحقيقاتي 1100 تنی مي باشد.