به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر روز یکشنبه، رئیس پژوهشکده به اتفاق معاون پژوهشی و روسای بخشهای آبزی پروری، ارزیابی ذخایر و بهداشت و بیماریهای آبزیان  به دعوت رئیس دانشگاه ملی مهارت مازندران از این دانشگاه بازدید کردند. در ابتدای جلسه رئیس پژوهشکده  به معرفی اجمالی پژوهشکده  پرداخت و در ادامه معاون پژوهشی و روسای بخشها به معرفی دستاوردهای تحقیقاتی و توانمندی های موجود در هریک از بخشهای تخصصی پژوهشکده و نیز فعالیت های مشترک قابل اجرا پرداختند. در ادامه سلمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت مازندران ضمن ابزاز خرسندی از حضور همکاران پژوهشکده در این دانشگاه  از ارتباط ایجاد شده قدردانی کرد. وی همچنین ادامه داد که این دانشگاه با داشتن 12 دانشکده و حدود 17 هزار دانشجو، 160 کارگاه و 60 آزمایشگاه پتانسیل خوبی برای انجام فعالیت های مشترک تحقیقاتی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در بخش شیلات با  کمک اعضا هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده و معرفی دانشجویان برای کاروزی و کارآموزی در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر دارد. در انتهای این جلسه نیز تفاهم نامه ای بین پژوهشکده و دانشگاه ملی مهارت مازندران به امضا روسای طرفین رسید. در پایان این برنامه رئیس پژوهشکده و همراهان  از بخشهای مختلف دانشگاه و توانمندی های موجود برای انجام فعالیت های مشترک بازدید کردند.