به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، طی جلسه ای با حضور نصراله زاده رئیس پژوهشکده و موسوی مدیرعامل شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران تفاهم نامه همکاری بین این دو دستگاه به امضا رسید.
در ابتدای این جلسه دو طرف ضمن معرفی مجموعه تحت مدیریت خود و توانمندیهای موجود به لزوم همکاری های بیشتر در زمینه تجاری سازی محصولات دانش محور تاکید کردند. سپس تفاهم نامه همکاری برای امکان سنجی تولید پروتئین هیدرولیز شده و امگا-3 از ماهی کیلکا بین طرفین امضا شد.
در راستای این تفاهم نامه مقرر شد مشارکت و همکاری در انجام مطالعات امکان سنجی و راستی آزمایی اولیه طرح تولید پروتئین هیدرولیز شده و امگا -3 از ماهی کیلکا، بصورت جداگانه در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی بین پژوهشکده و شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران انجام شود.