به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر روز چهارشنبه، حسینی معاونت پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران به همراه بابایی رئیس مرکز رشد این دانشگاه از پژوهشکده بازدید کردند.
در بازدید ابتدا رئیس پژوهشکده  به معرفی اجمال پژوهشکده و دستاوردهای به دست آمده و ظرفیت های موجود پرداخت و در ادامه نقاط همکاری فی مابین دانشکده فنی و حرفه ای و پژوهشکده را مورد بررسی قرار داد.
سپس معاون پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای ضمن ابزاز خرسندی از حضور خود در پژوهشکده و آشنایی با فعالیتهای این مجموعه گفت: با علم شما و پژوهش هایی که انجام شده و پنجه های کارآمدی که دانشجوهای ما دارند می توانیم کارهای مشترک خوبی انجام دهیم. وی همچنین ادامه داد: اعتقاد ما این است که حوزه پژوهشی به تخصصی رسیده که اگر این تخصص ها را کنار هم جمع کنیم استفاده بهینه رخ می دهد.
حسینی به این موضوع هم اشاره کرد که با توجه به توانمندی های مرکز ناوبری محمودآباد وابسته به این دانشگاه این شرایط وجود دارد تا در خصوص ارتقای ناوبری کشتی تحقیقاتی پژوهشکده همکاری های لازم بعمل آید. وی همچنین در خصوص ساخت و طراحی دستگاههای خشک کن برای بیوسیلاژ، هواده در صنعت آبزی پروری و همچنین اجرای طرح پایلوت در مزرعه الگویی بیوفلاک در دانشگاه اعلان همکاری کرد.
همچنین به دلیل وجود تخصص های مختلف علوم شیلاتی اعضای  هیات علمی  پژوهشکده مقرر شد تا در زمینه اجرای کارگاه های آموزشی و تدریس و دوره های کارآموزی و کارورزی همکاری جدی صورت پذیرد.
همچنین تصمیم گرفته شد در آینده ای نزدیک تفاهم نامه ای بین پژوهشکده و دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران به امضا برسد. در پایان، مهمانان از بخش های تخصصی و پروژه های در حال اجرای پژوهشکده بازدید کرده و از نزدیک با توانمندی های پژوهشکده آشنا شدند.