به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، طبق تفاهم نامه مشترک دادستانی کل کشور و دادستانی روسیه در خصوص مقابله با آلودگی پهنه آبی دریای خزر، روز پنجشنبه جلسه ای به ریاست دادستان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در دفتر دادستانی مازندران برگزار شد.
موضوع این جلسه که نمایندگانی از اداره کل شیلات، حفاظت محیط زیست ، مدیران بنادر نوشهر، امیر آباد و فریدونکنار، رئیس و مسئول بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده در آن حضور داشتند، اقدامات انجام شده برای مقابله با آلودگی دریای خزر و صید غیر مجاز از منابع زنده این دریا در قالب کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) بود.
نصراله زاده رئیس پژوهشکده، ضمن تشریح منابع آلاینده (زیستی و غیر زیستی) دریای خزر و گردش آبی مرکزی که در کل آن وجود دارد، به اثرات احتمالی آنها اشاره کرد و در ادامه  اثرات نامطلوب ورود شانه دار مهاجم دریای خزر و شکل گیری بلوم جلبکی در سالهای اخیر بدلیل حضور این مهاجم را توضیح داد. همچنین حسن فضلی مسئول بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده، ضمن تشریح فعالیت صیادان غیر مجاز با استفاده از ادوات صیادی غیر مجاز مثل دام منوفلامنت، در خصوص اثرات نامطلوب استفاده از این ادوات در کوتاه مدت و دراز مدت صحبت کرد.
نمایندگان پژوهشکده ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام شده در خصوص کاهش اثرات عوامل آلاینده و کنترل فعالیت صیادان غیر مجاز، بر لزوم ادامه این فعالیتها با جدیت بیشتر و تقویت یگان حفاظت منابع استان تاکید کردند.
نمایندگان سازمانهای مختلف نیز گزارش جامعی از اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری و همچنین مقابله با آلودگیهای ناشی از فعالیت شناورها و سایر فعالیتهای آلوده کننده در بنادر و صیدگاه ها و همچنین رودخانه های منتهی به دریای خزر در استان مازندران را ارائه کردند.