به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در تاریخ 15 بهمن ماه برنامه ترویجی روز مزرعه توسط دو تن از مروجین پژوهشکده برای صیادان شرکت‌های تعاونی صیادی پره مستقر در بابلسر و فریدونکنار در مرکز جهاد کشاورزی شهید بابایی نژاد شهرستان بابلسر برگزار شد. در این نشست ضوابط و معیارهای برداشت پایدار از ذخایر ماهیان استخوانی توسط مهندس دریانبرد و ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی توسط دکتر فضلی ارائه گردید. همچنین شیوه گردآوری داده‌های مورد نیاز و کاربرد آنها در برآورد مقدار ذخایر ارائه گردید و بر لزوم رعایت استانداردهای اعلام شده اعم از زمان شروع و خاتمه فصل صید، اجتناب از فعالیت صیادی در هنگام تاریکی، رعایت سقف مجاز برداشت سالانه و رهاسازی دوباره ماهیان نابالغ تاکید شد. همچنین وضعیت موجود ذخایر ماهیان استخوانی و به ‌ویژه ماهی سفید، کفال طلائی و کپور دریایی تشریح شد و دلایل کاهش شدید مقدار صید، پیش‌بینی مقدار ذخایر در سنوات آتی و راهکارهای ممکن برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه گردید.