به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، حسن نصراله زاده رئیس پژوهشکده، روز یکشنبه در همایش "پایش و مدیریت کیفی منابع آب از رودخانه تا مخزن" که در سالن همایش های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برگزار شد شرکت کرد.  پایش کیفیت آب رودخانه ها و مخازن سدها با هدف بهبود مدیریت بهره برداری منابع آب امری گریز ناپذیر است. این مهم نیاز به سامانه ها و تجهیزات پیشرفته ای دارد. پیش از این ، بخش قابل توجهی از این تجهیزات از خارج از کشور تامین می شد. با توجه به محدودیت های موجود، امکان تهیه یا تعمیرات این تجهیزات از کشورهای سازنده با سختی فراوانی همراه است. در این راستا شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با تعریف پروژه های پژوهشی و شناسایی پتانسیل های توانمند داخلی، در مسیر بومی سازی سامانه ها و تجهیزات مرتبط با پایش کیفیت منابع آب گام برداشته است. این سمینار فرصتی را فراهم آورد تا مدیران و کارشناسان مرتبط در صنعت آب کشور، اساتید و متخصصین حوزه های مرتبط، دانش و تجریبات خود را به اشتراک بگذارند. در این همایش دستگاه های اجرایی و شرکت های دانش بنیان شرکت داشتند که دستاوردهای سه پروژه اجرا شده تحت عناوین پایش برخط کیفیت آب رودخانه و علاج بخشی سد ژاوه با جزایر شناور در شاخه قشلاق توسط کارشناسان موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و ارائه دستگاه های مختلف ساخت داخل کشور توسط محقیقن شرکت دانش بنیان دانشگاه علم و صنعت ارائه گردید. در نهایت حاضرین به پرسش و پاسخ پرداختند.