به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سخنرانی علمی با عنوان: بررسی اثر سایز و غلظت میکروپلاستیک پلی استایرن بر سیستم ایمنی و آسیب های بافتی در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus ) به عنوان مدل زیستی در شرایط آزمایشگاهی ،  بصورت وبیناری در تاریخ 1401/8/30 در سالن کنفرانس پژوهشکده توسط سرکار خانم دکتر طاهره باقری برگزار شد.
خلاصه این سخنرانی به شرح زیر است:
همگام با صنعتی شدن جوامع بشری، نگرانی از آلودگی اکوسیستم های آبی به مشتقات پلاستیکی بسیار جدی است و زندگی موجودات را تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق اثر سایز میکروپلاستیک پلی استیرن را بر فیزیولوژی ماهی کاراس بررسی کرده است. ماهی در معرض دو سایز (0.25 و 8 میکرون) با غلظت های مختلف قرار گرفت. ماهی در مرحله اول در معرض غلظت 300میلی گرم در لیتر به مدت 168 ساعت قرار گرفت. از آبشش، کبد و روده ها هر 24 ساعت جهت بررسی تجمع میکروپلاستیک  نمونه برداری شد. سپس ماهی در تیمارهایی با سه غلظت0/05، 0/5 و 5 میلی گرم در لیتر با دو سایز 0/25 و 8 میکرون به مدت 28 روز مورد بررسی قرار گرفت. تجمع زیستی پلی استایرن در اندام های مذکور تایید شد. به علاوه تخریب بافتی در اندام ها وابسته به سایز و غلظت پلی استایرن مشاهده گردید. فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی ماهیان در معرض پلی استایرن افزایش یافته و بیان ژن های مربوط به آنتی اکسیدانت ها فزاینده بوده است. به طور کلی نتایج این تحقیق اثر مخرب میکروپلاستیک پلی استایرن را بر ماهی به روشنی نشان داده است.