به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در راستای آشنایی با فعالیتهای تحقیقاتی با قابلیت تجاری سازی، جلسه مشترکی بین مدیر تحقیق و توسعه سازمان اتکا و ریاست و معاونین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر روز یکشنبه مورخ 1401/6/27در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار شد.
در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر نصراله زاده ریاست محترم پژوهشکده به مهمانان خیر مقدم گفته و در ادامه آقای دکتر صفری، معاون پژوهشی، به معرفی اجمالی، امکانات موجود، توانمندیها و پروژه های اجرا شده بخصوص پروژه های منتهی به تولید محصول مانند تولید بیوسیلاژ، تولید نوشیدنی بر پایه میکرو جلبک و خاویار ماهی سفید که توسط محققین این پژوهشکده انجام شد پرداختند.
سپس جناب آقای مهندس فاضلی، مدیر تحقیق و توسعه سازمان اتکا ضمن تشکر از ارائه مطالب، اشاره کردند با توجه به پتانسیلهای حال حاضر در مجموعه سازمان اتکا به خصوص کارخانه کنسرو ماهی قائمشهر که از قدیمی ترین کارخانجات کنسرو سازی ایران است و همچنین دارا بودن مزارع پرورش ماهی و مرغ و کارخانجات فرآوری و تولید سایر مواد غذایی روزانه مقادیر زیادی ضایعات ماهی و کشتارگاهی جمع آوری میشود که تبدیل آن به بیوسیلاژ میتواند گزینه مناسبی برای  همکاری بین این دو ارگان باشد تا از تخصص و دانش فنی بدست آمده توسط پژوهشگران جهت بهبود کیفیت و کاهش هزینه های تولید و تجاری سازی این دستاوردها بهرمند گردند و مقرر شد پس از بازدید همکاران پژوهشکده از کارخانه کنسرو ماهی این سازمان، تفاهم نامه همکاری منعقد گردد.
در پایان این جلسه مهمانان از خط تولید بیوسیلاژ و پروژه پرورش میگو با سیستم بیوفلاگ بازدید کردند که مورد توجه قرار گرفت.