به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، روز چهارشنبه مورخه 1401/5/12  آقایان دکتر جعفری معاون محترم پژوهشی و فناوری سازمان تات، دکتر محمودی رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران و دکتر جهان پناه، مشاور عالی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در پژوهشکده حضور داشتند و با ریاست و معاونین این پژوهشکده جلسه ای برگزار کردند.
در ابتدا جناب آقای دکتر نصراله زاده، ضمن خیر مقدم به مهمانان عزیز به معرفی پژوهشکده و بخشهای تحقیقاتی پرداختند و مدعوین عزیز را در جریان فعالیتهای چند دهه اخیر قرار دادند. همچنین خلاصه ای از پیگیری پرونده اراضی پژوهشکده و بازسازی کشتی تحقیقاتی گیلان ارائه دادند.
در ادامه جناب آقای دکتر جعفری از تلاشها و پیگیریهای انجام شده تقدیر و تشکر کردند و ابراز امیدواری داشتند که این روند موفقیت  و پیگیری تا رسیدن به نتیجه نهایی مستمر باشد. همچنین با اشاره به منحصر بفرد بودن تجهیزات کشتی گیلان در دریای خزر به اهتمام و بکارگیری همه پتانسیلهای منطقه و سازمانهای مربوطه استانی و کشوری در حفظ و نگهداری و  بهره مندی از امکانات این شناور تحقیقاتی تاکید داشتند.
همچنین در پایان این جلسه مهمانان از آزمایشگاههای تخصصی و پروژه های در حال اجرای پژوهشکده از قبیل پرورش متراکم کپور با سیستم بیوفلاگ، تولید بیوسیلاژ از ضایعات آبزیان، کشت و تولید میکروجلبک و پرورش متراکم میگوی وانامی با سیستم بیوفلاگ بازدید کردند که مورد توجه ایشان قرار گرفت.