به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر روز چهارشنبه مورخه 1401/05/12، آیین افتتاح مرکز رشد فناوری کشاورزی مازندران باحضور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، معاون وزیر علوم، معاون پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران، رییس پارک علم و فناوری مازندران، دستیار ویژه استاندار، مشاور عالی رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، رییس دانشگاه علوم کشاورزی ساری، رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر  و سایر مدعوین در مرکز پهناب جویبار برگزار شد. در این آیین برخی شرکت های دانش بنیان از محصولات خود رونمایی کردند و از مقامات تقاضای پشتیبانی برای توسعه محصول دانش بنیان شدند.