به گزارش روابط عمومی پژوهشکده،  جلسه رییس پژوهشکده با حجت الاسلام حاج آقا عالی رییس قرارگاه محرومیت زدایی و امنیت غذایی استانداری مازندران در دفتر استاندار مورخ 1401/5/5 برگزار گردید. دکتر نصراله زاده در خصوص برنامه تحقیقاتی توسعه ای شیلات استان مازندران و دریای خزر توضیحاتی را ارایه نمودند و ادامه به  ارایه طرحهای قابل دستاورد در پژوهشکده (از قبیل: تولید بیوسیلاژ از زایدات مرغ، بیوفلاگ ماهی کپور، بیوفلاگ میگو، انجام طرح پایلوت میگو در بانک زمین بهشهر، تولید واکسن و .....) که میتواند به شرکت دانش بنیان انتقال گردد مورد بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. حجت الاسلام حاج اقا عالی پیشنهاد دادند که این طرحها رو با استاندار محترم درمیان خواهد گذاشت تا با تامین اعتبار لازم و انجام مراحل قانونی به بخش های خصوصی و شرکت های دانش بنیان انتقال یابد.