به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اولین جلسه کارگروه تخصصی ارتقای تولید آبزیان استان با حضور آقای دکتر جهان پناه مشاور عالی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، آقای دکتر کریم زاده سرپرست اداره کل شیلات مازندران، آقای دکتر صفری معاون پژوهشی و فناوری پژوهشکده، خانم  دکتر نجارلشگری رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، آقای مهندس منعمی سرپرست معاونت آبزی پروری، آقای دکتر رحمتیان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، و به میزبانی سرپرست اداره کل شیلات مازندران صبح پنجشنبه ۲۳ تیرماه درسالن اجتماعات شهید سردارسلیمانی این اداره کل در بابلسر برگزار شد.
در ابتدا آقای کریم زاده، ضمن خیرمقدم به حاضرین، پنج ماموریت اصلی اداره کل شیلات مازندران را تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان به دریا ( بازسازی ذخایر آبزیان دریایی)، صید مسئولانه از دریا، توسعه پایدار آبزی پروری، حفظ و حراست از ذخایر آبزیان و نیز توسعه فرآوری، بازار و افزایش سرانه مصرف ماهی برشمردند و اذعان داشتند که امروزه درکشور‌های توسعه یافته ارتباط تنگاتنگی بین فعالیت‌های اجرایی و بخش‌های تحقیقاتی و پژوهشی وجود دارد و یکی از علت‌های مهم موفقیت و پیشرفت آنها همین ارتباط دوسویه اجرا و تحقیقات است. در ادامه آقای صفری ضمن معرفی پژوهشکده، اعم پروژه های شاخص انجام گرفته و در حال اجرا را بازگو کرده و بیان داشتند که به منظور ارتقاء آبزی پروری بایستی به سه مقوله خوراک، کیفیت آب و گونه آبزی مورد استفاده توجه ویژه نمود و جهت افزایش تولید و بهره وری بیشتر از آب بایستی از روشها و فناوری نوین و پیشرفته نظیر RAS و بیوفلاک استفاده نمود. وی همچنین در خصوص صید و صیادی اذعان داشتند توجه به زمان شروع و خاتمه صید، استفاده از ادوات استاندارد صید، سقف قابل برداشت و همچنی صید غیرمجاز از عوامل شاخص و تعیین کننده ذخائر ماهیان اقتصادی دریای خزر بوده که بایستی به آنها توجه ویژه نمود. در ادامه نمایندگان سایر مراکز موضوعات مرتبط را مطرح کرده و در نهایت مقرر گردید که در جلسات آتی، مباحث بصورت موضوعی مطرح و مورد بحث و تحلیل قرار گیرد.