به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،کمیته رهاسازی بچه ماهیان استخوانی و خاویاری در مورخ 9 خرداد 1401  با حضور نمایندگان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مجتمع تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی شهید رجایی، یگان حفاظت منابع و اتحادیه پره با ریاست مدیرکل شیلات مازندران در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد. در این جلسه که آقای دکتر فارابی رئیس بخش تکثیر و پرورش پژوهشکده نیز حضور داشتند، پس از بیان نظرات کارشناسی توسط شرکت کنندگان مقرر شد بچه ماهیان با کسب وزن استاندارد، بلافاصله به مناطق مصبی رودخانه های استان مازندران منتقل و رهاسازی گردند.