به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،از آنجا که هر سال در هفته پژوهش و فناوری از پژوهشگران و فناوران برتر استان مازندران بسبب اجرای پروژه هاي پژوهشي سازنده، تقاضا محور و مأموريت گرا،  تجلیل و قدردانی میگردد. امسال  نیز روز چهارشنبه 17 آذر ماه ، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری بصورت وبیناری در دانشگاه مازندران با حضور استاندارومعاون پژوهشی دانشگاه مازندران و  پژوهشگران و فناوران برتر استان مازندران برگزار گردیدو "طرح تولید بیوسیلاژاز ضایعات آبزیان وطیور" آقای دکتر صفری بعنوان مجری مسئول از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بعنوان دستاورد برتر استانی انتخاب گردید.