به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، روز سه شنبه 9 آذر 1400 جلسه کمیته تخصصی پرورش ماهی در قفس دریای خزر  در سالن سردار سلیمانی اداره کل شیلات مازندران در خصوص بررسی طرح تولید قفس های غوطه ور تشکیل شد.
آقای دکتر فارابی، مجری طرح قفس به نمایندگی از پژوهشکده در این جلسه شرکت داشتند و مقرر شد در ابتدا یک قفس به عنوان پایلوت با امکان غوطه وری تا عمق 4 متر به منظور حفاظت در برابر امواج دریای خزر و مانعی برای صید غیر مجاز (سرقت)  در منطقه محمود آباد با تضمین های اعتباری و مالی لازم برای واحد خصوصی متقاضی طراحی و ساخته شود.