به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، نشست هم اندیشی نسبت سنجی جهاد کشاورزی با بیانیه گام دوم انقلاب در مورخ 1400/9/9 با حضور اساتید دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های خصوصی و بهره برداران و سازمان های اجرایی، در سالن کنفرانس جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. در این نشست که با همت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید، حاضرین نسبت به ارائه توضیحاتی در خصوص موضوعات شاخص در بیانیه گام دوم انقلاب از جمله علم و پژوهش پرداخته و مشکلات موجود در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار را ییان کردند. آقای دکتر نصراله زاده ، رئیس پژوهشکده نیز در بیانات خود ضمن معرفی پژوهشکده و پتانسیل های موجود، اعم طرحهای شاخص استانی و ملی این پژوهشکده را ارائه کرده و یکی از راهکارهای اصلی پیشرفت در زمینه شیلات و آبزی پروری را تعامل دانشگاهها و تحقیقات و بخش خصوصی شمردند. در خاتمه، حجه الاسلام فلاح، نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی، ضمن جمع بندی بیانات ارائه شده، یادآور شدند که بیانیه گام دوم رهبری در حقیقیت یک منشور حکومتی بوده و فاقد ماهیت اخلاقی و تشریفاتی است. وی همچنین متن بیانیه را بسیار هوشمندانه ارزیابی کرده و نسبت به اهتمام بیشتر مجامع علمی و دانشگاهی نسبت به رمزگشایی آن تاکید کردند.