به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در روز سه شنبه 25 آبان ماه 1400 جلسه مشترکی با حضور دکتر اسحاقی مدیرکل محترم شیلات مازندران، دکتر دشتیان نسب رییس محترم پژوهشکده میگوی بوشهر و دکتر نصراله زاده رئیس محترم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در محل اداره کل شیلات مازندران برگزار شد.
در این جلسه جناب دکتر دشتیان نسب در خصوص گونه میگوی جدید ژاپنی که تا دمای ۱۴ تا ۱۵ درجه ماندگاری دارد و در کشورهای ترکیه و فرانسه و ژاپن کار شده است توضیحاتی را ارایه دادند که مورد استقبال مدیرکل محترم شیلات نیز قرار گرفته است.در ادامه مدیرکل محترم نیز اشاره کردند که در صورت اتمام ارزیابی زیست محیطی سایت میگو بهشهر جهت اجرای طرح از توانمندیها و تجارب پژوهشکده های اکولوژی دریای خزر و میگوی کشور استفاده خواهیم کرد.