به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در روز چهارشنبه 1400/8/12 جلسه ای با حضور دکتر تورج ولی نسب مدیر کل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمات تات و ریاست، معاونین، مسئولین بخشهای تحقیقاتی، اعضای هیئت علمی و محققین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار شد.
در این جلسه آقای دکتر ولی نسب در مورد فعالیتهای اخیر دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمات تات گزارش خود را ارائه نمودند و در ادامه از زمینه های ایجاد شده در این دفتر جهت بهره مندی محققین از فرصتهای مطالعاتی، انجام پروژه های تحقیقاتی با سایر کشورها و حضور در کنفرانسهای بین المللی توضیحاتی دادند.و از همکاران دعوت کردند تا ار این موقعیت بوجود آمده برای ارتقائ سطح علمی و تعامل بیشتر با سایر کشورها جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و تولید دستاوردهای جدید پژوهشی بهرمند شوند.
در پایان آقای دکتر ولی نسب به عنوان سردبیر مجله علمی-پژوهشی شیلات ایران جهت بهبود کیفیت انتشار، نکاتی را در خصوص نگارش و تدوین مقالات علمی برای حاضرین مطرح کردند مه مورد توجه قرار گرفت.