نشست تخصصی بررسی مسایل تالاب میانکاله و راه های احیای زیست بوم آن دوشنبه مورخ 1400/6/16 توسط بسیج دانشجویی استان مازندران در دانشگاه علم و فناوری بهشهر برگزار گردید. در این نشست هشت سخنران از دانشگاه ها، موسسات و بخش خصوصی حضور داشتند. دکتر نصراله زاده رییس محترم پژوهشکده پیرامون فعالیت تحقیقاتی که پژوهشکده در سال های اخیر انجام داده است به بحث و تحلیل تالاب میانکاله پرداخته و سپس راه حل های پیشنهادی احیای این تالاب بین المللی با توجه به نوسانات تراز سطح آب دریای خزر ارایه نموده است. در نهایت عنوان نمود که نیاز است تدوین و اجرای برنامه پایش پارامترهای زیستی، غیرزیستی و آلاینده های زیست محیطی به همراه رودخانه های بالادست و مرز باز دریای خزر صورت پذیرد.