به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، از آنجا که درگذشت مهندس علی رضائی چنان سنگین و جانسوزاست  که بدشواری به باور می نشیند ، ولی در برابر تقدیر چاره ای جز رضا نیست .لذا بیاد آن عزیز ازدست رفته ، مراسم ختم مجازی به صورت وبینار، روز سه شنبه 16 شهریور ، ساعت 9.40 صبح با حضور  همکاران پژوهشکده و ایستگاه خیرود و سایر همکاران موسسه و مراکز با ذکر تلاوتی چند از کلام ا.. مجید توسط آقایان محمودی و شیخ اسفندیاری آغاز گردید.
ابتدا آقای دکتر نصرا...زاده ،رئیس مرکز ضمن عرض تسلیت به همه همکاران و خانواده گرامی ایشان از فضیلتهای ایشان سخن گفتندو سپس آقای آذینی به نمایندگی همکاران موسسه حزن و اندوه خود را از فوت آن  مرحوم ابراز نموده و در پایان دختر آن مرحوم نیزسخنانی بیان  نمودند.سپس مراسم با ذکر صلواتی به پایان رسید.