به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در مورخ 1400/6/8، به منظور تعامل بیشتر شیلات، تحقیقات با بخش خصوصی، جلسه مشترک فی ما بین معاون تحقیقاتی پژوهشکده، نماینده اداره کل شیلات مازندران و مدیرعامل شرکت شمسا شمال در محل کارخانه برگزار گردید. در ابتدا آقای مهندس شاهسونی، ضمن معرفی شرکت، به محصولات مختلف تولیدی و بازار آنها در داخل و خارج از کشور اشاره کرده و یادآور شدند که با تنوع در محصولات ماهی، میتوان رغبت مردم به استفاده بیشتر از آبزیان را افزایش داده و در نتیجه سرانه مصرف را ارتقاء بخشید. در ادامه آقای دکتر صفری معاون پژوهشی پژوهشکده به اعم پروژه های انجام شده در زمینه فرآوری و فرآورده های شیلاتی و همچنین فرآورده های بیولوژیک از زائدات آبزیان اشاره کردند و بیان نمودند که محصولاتی نظیر بیوسیلاژ به لحاظ ارزش کیفی بالا و قیمت تمام شده پائین تر، می تواند بعنوان جایگزین مناسب پودر ماهی در خوراک آبزیان مطرح باشد. وی همچنین یادآور شدند که تنوع در محصولاتی نظیر ماهی کیلکا، به لحاظ قیمت تمام شده پائین تر، قدرت خرید مردم را افزایش داده و در نتیجه مصرف محصولات متنوع شیلاتی رونق خواهد یافت. آقای مهندس پاشا کارشناس ارشد اداره کل شیلات مازندران ضمن تاکید بر برگزاری جلسات مشترک پژوهشکده، شیلات و بخش های خصوصی، بیان داشتند که پروژه های انجام گرفته در پژوهشکده کاملا کاربردی بوده و بخش خصوصی با بررسی طرح های توجیهی ارائه شده، می تواند با آگاهی بیشتر در این زمینه اقدام به سرمایه گذاری نموده و شیلات مازندران نیز در اخذ مجوزهای لازم آمادگی خود را اعلام می نماید. با توجه به مذاکرات انجام شده، تولید فرآورده های متنوع از ماهی کیلکا و همچین تولید بیوسیلاژ از زائدات آبزیان مورد توجه مسئولین شرکت قرار گرفت و مقرر گردید طرح توجیهی خلاصه شده، در اختیار مسئولین شرکت قرار داده شود. در خاتمه از خط تولید محصولاتی نظیر سوخاری میگو، ناگت ماهی و ... بازدید بعمل آمد.