به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،روز پنجشنبه مورخ 21 مردادماه سال جاری با مشارکت دانشگاه نوشیروانی بابل با پژوهشگاه اقیانوس شناسی به مناسبت بزرگداشت روز ملی دریای خزر تحت عنوان دریای کاسپین روایتی از گذشته ،حال و آینده وبیناری برگزار گردید. آقای دکتر نصرا..زاده رئیس این  پژوهشکده نیز در خصوص روند تغییرات کیفیت آب و آلاینده های زیست محیطی دریای خزر سخنرانی نمودند و سپس وبینار با پرسش و پاسخ حاضرین  بپایان رسید.