به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بمناسبت بزرگداشت روز ملی دریای خزر، وبینار تخصصی با عنوان "بررسی آخرین وضعیت اکولوژی دریای خزر" از ساعت 11-9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/5/20 توسط محققین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با همکاری پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انزلی و حضور علاقمندان و محققین بصورت مجازی برگزار شد.
در این وبینار سخنرانی با عناوین زیر ارائه شد:
1- روند وضعیت هیدروشیمی و کیفیت آب سواحل ایرانی دریاي خزر (توسط آقای دکتر حسن نصراله زاده، رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)
2- بررسی اثرات صید و پارامترهاي محیطی بر روي جوامع ماهیان استخوانی تجاري در آب هاي ایرانی دریاي خزر (توسط آقای دکتر حسن فضلی، رئیس بخش ارزیابی و مدیریت ذخایر  پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)
3- وضعیت پلانکتون و شانه داران در سواحل ایرانی دریای خزر- با تاکید بر شکوفایی جلبکی در سال 1400 (توسط آقای دکتر سیامک باقری، رئیس بخش اکولوژی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی)
در پایان هر سخنرانی به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.