به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، بمناسبت روز ملی دریای خزر، وبینار تخصصی با عنوان "بررسی آخرین وضعیت اکولوژی دریای خزر" از ساعت 11-9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/5/20 توسط محققین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با همکاری پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برگزار خواهد شد.
در این وبینار سخنرانی با عناوین زیر ارائه خواهد شد: 
1- روند وضعیت هیدروشیمی و کیفیت آب سواحل ایرانی دریاي خزر (توسط آقای دکتر حسن نصراله زاده، رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)
2- بررسی اثرات صید و پارامترهاي محیطی بر روي جوامع ماهیان استخوانی تجاري در آب هاي ایرانی دریاي خزر (توسط آقای دکتر حسن فضلی، رئیس بخش ارزیابی و مدیریت ذخایر  پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)
3- وضعیت پلانکتون و شانه داران در سواحل ایرانی دریای خزر- با تاکید بر شکوفایی جلبکی در سال 1400 (توسط آقای دکتر سیامک باقری، رئیس بخش اکولوژی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی)
 علاقمندان میتوانند با مراجعه به آدرس زیر و با نام کاربری و رمز عبور ذکر شده در این وبینار شرکت نمایند:
آدرس سایت: vc.areeo.ac.ir/ch/cserc
نام کاربری: cserc-u
رمز عبور: C4314