به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه سوم کارگروه اقتصاد مقاومتی اندیشه ورز کشاورزی با حضور ، حاج منصور علی زارعی نماینده محترم ساری و میاندرود درمجلس شورای اسلامی ،مهندس شهیدی فر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ،دکتر اسحاقی مدیرکل شیلات و معاونین، دکتر نصراله زاده رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و اعضای این کارگروه در سال شهید سپهبد سلیمانی دربابلسر در مورخه 1400/4/23برگزار شد. دستور کار جلسه موضوع اقتصاد دریا محور بوده است که دکتر نصراله زاده از پژوهشکده و دکتر نصیراحمدی مدیر محترم محیط زیست دریایی استان مازندران سخنرانان این جلسه بوده اند تا نقطه نظرات خود را بیان نمایند. رئیس پژوهشکده در خصوص برنامه تحقیقاتی توسعه ای استان مازندران در راستای اقتصاد دریا محور در پنج محور کلان سازمان تات امنیت غذایی، منابع طبیعی، آب و خاک، تغییر اقلیم، تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و مدیریت، اقتصادی و ترویجی جهت توسعه اقتصاد دریا محور با توجه به ماموریت ملی و استانی پژوهشکده ارائه نمودند. همچنین دکتر نصیر احمدی ضرورت توسعه اقتصاد دریا محور را با انجام الزامات زیست محیطی شرح نمودند. در نهایت حاج منصور علی زارعی نماینده محترم ساری و میاندرود ، مهندس شهیدی فر رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان  و دکتر اسحاقی مدیرکل محترم شیلات مازندران جمع بندی موضوعات مختلف توسط اعضای کارگروه را ارائه نمودند. همچنین دکتر مومنی مشاوره محترم نماینده محترم ساری و میاندرود با تایید حاج منصور علی زارعی تاکید نمودند که طرح توجیهی سه موضوع مهم کشتی گیلان، تجاری سازی بیوسیلاژ و پرورش میگوی وانامی در اراضی بهشهر توسط رئیس پژوهشکده تبیین و ارایه گردد. در خصوص ردیف بودجه کشتی حاج منصور علی زارعی نماینده محترم ساری و میاندرود درمجلس شورای اسلامی و عضوکمیسیون کشاورزی مجلس قول دادند که پیگیرهای لازم جهت تحقق این مهم در سال 1400 انجام خواهد شد.