به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،  در تاریخ 1400/4/14 سخنرانی علمی با عنوان " مروری بر معرفی میکرو جلبک Spirulina platensis  و کشت آن با استفاده از محیط کشت میکروفیلتر شده" توسط خانم دکتر رحمتی بصورت وبینار برگزار شد.
خلاصه سخنرانی به شرح زیر است:
اسپیرولینا یک میکرو جلبک رشته ای ، مارپیچی شکل و سبز- آبی است که به دلیل عدم وجود سلولز در غشای سلولی ، به راحتی در بدن انسان هضم و جذب می شود و همچنین به دلیل داشتن ترکیباتی چون ویتامین ها، پلی ساکاریدها، مواد معدنی، اسیدهای چرب غیراشباع، کاروتنوئیدها و فیکوبیلی پروتئین ها به ویژه فیکوسیانین،  به عنوان مکمل غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر، متداول ترین روش کشت اسپیرولینا در مقیاس های بزرگ در چین استفاده از استخرهای آبراهه ای در فضای باز است که از مشکلات اصلی کشت اسپیرولینا در این استخرها در مقیاس بزرگ، آلودگی ناشی از انواع سویه های باکتری ها یا سایر ارگانیسم  ها است که می تواند منجر به مرگ ناگهانی و گسترده سلول های ریز جلبکی شود. در جهت کاهش هزینه های کشت مداوم معمولاً از محیط کشت جلبک استفاده مجدد می شود که بدون تیمارهای مناسب غنی از آلاینده ها خواهد شد. در یکی از مطالعات در چین بر میکروفیلتراسیون محیط کشت حاصل از برداشت جلبک در استخرهای آبراهه ای کار شد و نتایج مثبت و معناداری در افزایش غلظت زیست توده و فیکوسیانین  و نیز کاهش تراکم آلاینده های بیولوژیک به دست آمد.