به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، اولین دوره آموزشی مهارتی پرورش ماهی با حضور دو تن از کارشناسان پژوهشکده جناب آقای دکتر فارابی و سرکار خانم دکتر قیاسی در دو بخش مدیریت تکثیر و پرورش و مدیریت بهداشتی طی روزهای ۱ و ۲ تیرماه ۱۴۰۰ در محل اداره جهاد شهرستان بابل تشکیل گردید. در این دوره آموزشی بهره برداران با اصول اولیه مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان و مدیریت بهداشتی آشنا شدند و همچنین به سوالات بهره برداران در خصوص مشکلات مدیریت پرورش و بهداشت ماهیان پاسخ داده شد.
لازم به ذکر است که این دوره برای اولین بار در اداره جهاد بابل و با همکاری کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار گردید.