طی جلسه ای بصورت وبینار روز چهارشنبه 1400/3/19به دعوت پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با حضور جناب آقایان دکتر حافظیه، سپهداری و شریف پور  از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جناب آقای دکتر هوشمند و سرکار خانم دکتر آهنگرزاده  از پژوهشکده آبزی روری جنوب کشور، جناب آقای دکتر اژدری از مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار تشکیل گردید. در ایتدا گزارشی در خصوص فعالیتهای انجام شده در خصوص روند انجام پروژه دست یابی به دانش فنی تولید واکسن استرپتوکوکوزیس – یرسینیوزیس در ماهیان قزل آلای رنگین کمان و نیز فعالیتهای انجام شده در خصوص اخذ مجوز از  سازمان دامپزشکی توسط جناب آقای دکتر صفری و سرکار خانم قیاسی ارائه گردید. در ادامه  بحث در خصوص چگونگی فرایند اخذ مجوز و مشکلات و راهکارهایی که کمک به این امر مینماید توسط حاضران به بحث گذاشته شد. در نهایت مقرر گردید تا در قالب یک پروژه تحقیقاتی آزمایش فارمی واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس – یرسینیوزیس انجام و نتایج آن جهت ارائه به سازمان دامپزشکی برای تسریع و تسهیل اخذ مجوز صورت گیرد.