به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، رییس پژوهشکده در اولین جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران سال 1400 که باحضور رییس، معاونین، مدیران کل، مدیران ستادی و دستگاههای وابسته و پیوسته سازمان جهاد کشاورزی مازندران در سالن جلسات در مورخ 1400/3/19 برگزار شد، شرکت نمودند. از موضوعات دستور کار جلسه ارائه مسایل، مشکلات و چالش ها توسط مدیران کل، معاونین و همچنین بررسی اقدامات انجام شده در ستاد ملی مسکن بوده است. در این جلسه تودیع و معارفه مدیر هسته گزینش سازمان توسط حاج اقای محمدی رییس هسته گزینش وزارت جهاد صورت پذیرفت و حاج آقای محمدی در خصوص نظام گزینش توضیحاتی را ارایه نمودند. حاج آقای فلاح نماینده حوزه ولی فقیه در خصوص رفتار و خصوصیات مدیران از نگاه حضرت علی (ع) بیاناتی را داشته اند. جناب دکتر فلاح معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان در خصوص همکاری دستگاه در واگذاری اراضی جهت مسکن ملی سخنانی ایراد نمودند و اعلام کردند در حال حاضر در شهرهای کلارآباد، بابل، آمل، بابلسر نیز زمین هایی در نظر گرفته شده است. رییس پژوهشکده نیز اعلام نمودند که در صورت رفع مشکل سند پژوهشکده با هماهنگی ستاد موسسه در ارایه اراضی نیز مشارکت داشته باشد. در جمع بندی نهایی ریاست محترم سازمان به بررسی زیرساخت های بخش کشاورزی استان، همکاری دستگاهها مرتبط در خصوص سند توسعه بخش کشاورزی استان، مکانیزاسیون اراضی زیر کشت بخش کشاورزی پرداختند. در نهایت تاکید داشتند که جلسات شورای هماهنگی حداقل در هر فصل در مراکز مختلف برگزار گردد و همچنین جلسات تات استان نیز طبق سالهای قبل بطور مستمر برگزار گردد.