به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در روز دوشنبه 1400/3/3سخنرانی علمی با عنوان:" آثار عوامل محیطی بر ماهیان" توسط آقای دکتر فارابی ارائه گردید. در این سخنرانی که بصورت مجازی و از طریق کانال وبینار پژوهشکده برگزار شد در مورد تاثیر عوامل محیطی مانند دما، نور و جریانهای آب بر رفتار ماهیان و استفاده بهینه از این عوامل در پرورش ، صید و بالا بردن راندمان تولید آبزیان مطالب ارزنده ای توضیح داده شد که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.
در پایان جلسه، آقای دکتر فارابی به سوالات مطرح شده در مورد موضوع سخنرانی پاسخگو بودند.