مراسمی روز دوشنبه 1400/2/28 با حضور مسئول محترم ترویج جهاد کشاورزی استان، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نور و نمایندگان دفاتر خدمات جهاد کشاورزی و گروهی از محققان معین از موسسه تحقیقات برنج کشور و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سالن کنفرانس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور برگزار گردید. پس از تلاوت آیات کریمه قرآن، مدیر محترم جهاد کشاورزی نور گزارشی از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری در شهرستان نور ارائه نمودند. سپس جناب آقای سلیمانی، مسئول محترم ترویج جهاد کشاورزی استان، چگونگی فعالیت و حضور محققین معین و ارتباط آنها با مروجین را تشریح کردند. در این جلسه برای اولین بار سه نفر محقق معین در خصوص کار گروه شیلات از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر شامل آقایان دکتر رضا صفری، سید محمد وحید فارابی و خانم دکتر مریم قیاسی معرفی شدند. در ادامه جلسه به رایزنی در خصوص مشکلات مربوط به حضور و ارتباط محققین با مروجین پرداخته شد. همچنین باتوجه به موقعیت شهرستان نور و توان بالای این شهرستان در فعالیتهای شیلاتی خصوضا پرورش ماهی درقفس نکاتی از سوی کارشناسان پژوهشکده مطرح گردید که با استقبال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور و مراکز خدمات جهاد کشاورزی تابعه قرار گرفت.