به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، جلسه مشترک کارشناسان محقق معین با حضور مسئول محترم ترویج جهاد کشاورزی استان، آقای مهندس سلیمانی، و کارشناسان محقق معین از پژوهشکده اکولوزی دریای خزر، موسسه تحقیقات برنج کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی استان، مرکز کاپیک و اداره شیلات شهرستان بابلسر در مورخ 1400/2/21، در سالن کنفرانس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر برگزار گردید.
در ابتدای آقای مهندس رحمانی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر ضمن خوش آمدگویی به مهمانان، عمده مشکلات موجود در حوزه کشاورزی خصوصا شهرستان بابلسر را تشریح نمود. در ادامه آقای مهندس سلیمانی اعم وظایف محققین معین در حوزه های مختلف کشاورزی را توضیح داده و هدف از اجرای طرح یاوران تولید را ارتباط بیشتر کارشناسان با تجربه در زمینه تحقیقات کشاورزی و کارشناسان مروج و بهره برداران با رویکرد افزایش میزان تولید و ارتقاء امنیت غذایی برشمرد. وی همچنین یادآور شدند که تعداد 128 محقق معین در قالب کمیته های تخصصی( دام و طیور، شیلات، زراعت، باغبانی، آب و خاک و منابع طبیعی) مشکلات موجود را رصد کرده و با ارائه راهکارهای اساسی و برگزاری کلاسهای آموزشی و توجیهی، کارشناسان مروج و بهره برداران را آموزش خواهند داد.
در ادامه کارشناسان معین حاضر در جلسه، اهم فعالیت مراکز خود را بازگو کرده و پیشنهادهای خود به منظور تسهیل اجرای برنامه های پیش رو ارائه کردند. آقایان دکتر صفری، دکتر فضلی و دکتر نادری بعنوان کارشناسان محقق معین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مهمترین فعالیتهای انجام شده و دستاوردهای قابل ترویج در حوزه شیلات را تشریح نموده و آمادگی پژوهشکده در زمینه رفع مشکلات موجود را اعلام کردند.