به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مراسمی روز دوشنبه 1400/2/13 با حضورمسئول محترم ترویج جهاد کشاورزی استان جناب آقای سلیمانی، معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان بابل جناب آقای شهید پور، نمایندگان دفاتر خدمات جهاد کشاورزی و گروهی از محققان معین از دیگر مراکز تحقیقاتی در سطح استان تشکیل شد. پس از تلاوت آیات کریمه قرآن، جناب آقای شهید پور گزارشی از فعالیتهای کشاورزی و دامپروری در شهرستان بابل ارائه نمودند. سپس جناب آقای سلیمانی چگونگی فعالیت و حضور محققین معین و ارتباط آنها با مروجین را تشریح نمودند. در این جلسه برای اولین بار سه نفر محقق معین در خصوص کار گروه شیلات از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر شامل اقاین دکتر حسن نصراله زاده و سید محمد وحید فارابی و خانم دکتر مریم قیاسی معرفی شدند. در ادامه جلسه رایزنی در خصوص تنگناها و مشکلات مربوط به حضور و ارتباط محققین با مروجین پرداخته شد.