به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، طی ابلاغیه شماره 241/229 مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
جناب آقای دکتر حسن فضلی، عضو هیأت علمی این پژوهشکده به عنوان عضو کارگروه ملی منابع ژنتیکی آبزیان منصوب شد.
آقای دکتر محمد جعفر آقایی ریاست محترم مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی در این ابلاغ مهمترین اهداف این کارگروه ملی را موارد زیر اعلام داشتند:
1.برنامه ریزی و سیاست گذاری برای استفاده پایدر از منابع ژنتیکی آبزیان در دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی
2.نظارت بر وضعیت منابع ژنتیکی آبزیان در کشور
3.اطمینان از دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی آبزیان و تسهیم عادلانه مزایای حاصل از استفاده از این منابع
4.تقویت سیاستهای ملی و منطقه ای کشور و ظرفیت سازی در خصوص حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی آبزیان
5.ارائه راهکار برای توسعه همکاری و مشارکت میان بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی برای حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع ژنتیکی آبزیان کشور
مدیریت و کارکنان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ضمن تبریک به این همکار و محقق عزیز، آرزوی توفیق روز افزون و تلاش در راستای مدیریت صحیح حفظ ذخایر ارزشمند ژنتیکی آبزیان کشور را دارد.