به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، گشت تحقیقاتی آزمایشی با کشتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (گیلان) از تاریخ 99/12/26 آغاز شد. در این گشت تست های ناوبری ، ماهی یاب EK500 به همراه نمونه برداری آزمایشی دراعماق مختلف تا ۳۰۰ متر  توسط کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر انجام خواهد شد. در ضمن براساس برنامه پیش بینی شده بصورت آزمایشی ذخایر کیلکا ماهیان به کمک ماهی یاب و تور قیفی در اعماق بالا بررسی خواهد شد.