به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در روز دوشنبه مورخه  99/12/18  دو عنوان سخنرانی بصورت مجازی از طریق کانال وبینار پژوهشکده برگزار شد.
در این سخنرانی آقای مهندس جانباز پیرامون وضعیت صید و ذخایر کیلکای معمولی در سواحل ایرانی دریای خزر(98-97) و آقای مهندس خداپرست در ارتباط با اصول و روشهای نمونه برداری دریایی مطالبی را ارائه دادند که مورد استفاده شرکت کنندگان در این وبینار  قرار گرفت. در پایان سخنرانان، به سوالات مطرح شده  توسط همکاران پاسخگو بودند.