به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در مورخ 99/12/10  معاون آبزی پروری اداره کل شیلات مازندران (آقای دکترعباس زاده)، رئیس شیلات شهرستان ساری (آقای مهندس صادقی) و خانم مهندس زمانی (ناظر طرح) از روند اجرائی طرح تولید بیوسیلاژ از ضایعات طیور در یکی از مزارع منتخب شهرستان ساری (مجاورت سد شهید رجایی) بازدید کرده و مجری طرح (آقای دکتر صفری) توضیحات مبسوطی در خصوص تیمارهای انتخاب شده، فرمولاسیون جیره های تهیه شده و آزمایشات مورد نظر ارائه کرده و به سوالات حاضرین پاسخ دادند. در خاتمه، آقای دکتر عباس زاده اذعان داشتند که با انجام این طرح و تهیه مستندات لازم به منظور اخذ مجوزات از سازمان دامپزشکی، می توان از بیوسیلاژ به عنوان آلترناتیو جدید پودر ماهی در فرمولاسیون جیره استفاده نمود.