به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، در جلسه ای که  با عنوان ارائه گزارش عملکردمراکز به  موسسه تحقیقات شیلاتی به صورت وبیناری برگزار شد، دکتر نصرالله زاده رئیس پژوهشکده گزارش عملکرد خود را ارائه نمودند.ایشان ، در گزارش خود ضمن اشاره به انجام 11 پروژه بنیادی توسط این پژوهشکده  گفت: از این تعداد 4 پروژه، کاربردی توسعه ای و قابل ترویجی شدن است. همچنین یک یافته قابل ترویج نیز در سال جاری به عرصه تحقیقات شیلات کشور عرضه شده است.ضمنا در سال جاری 2 فقره قرارداد انتقال دانش فنی و فناوری با بخش خصوصی منعقد شده است.
8 گزارش نهایی فروست دار، چاپ 20 مقاله علمی پژوهشی خارجی، چاپ 29 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی، چاپ 5 مقاله علمی ترویجی و چاپ یک کتاب معتبر، از مهمترین دستاوردهای انتشاراتی این پژوهشکده بوده است .
رئیس پژوهشکده با بیان اینکه در سال جاری، همکاران این پژوهشکده در 39 کنفرانس معتبر بین المللی حضور داشته اند، عنوان کرد: حضور در 3 دوره کارگاه آموزشی بین المللی خارجی و 12 کارگاه آموزشی بین المللی داخلی، از دیگر فعالیت های پژوهشکده در سال 1399 محسوب می شود.وی پس از ذکر سیاست های تحقیقاتی و ترویجی پژوهشکده، گفت: ساختار زیستی، ارزیابی و مدیریت ذخایر ماهیان استخوانی و کیلکا ماهیان دریای خزر، بررسی پراکنش و زی توده کیلکا ماهیان، پایش پارامترهای زیستی و غیرزیستی جهت برآورد تاثیرات اقلیمی بر آبزیان دریای خزر، پایش کیفیت محصولات آبزیان، معرفی و بررسی پرورش متراکم گونه های مستعد ماهیان گرمابی و تولید محصولات فراسودمند از ضایعات آبزیان و استفاده بهینه از آنها در صنایع مختلف، از مهمترین پیشنهادات اولویت دار پژوهشکده برای سال آینده است.
دکتر نصرالله زاده، ادامه داد: در سال جاری 400 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی حاشیه رودخانه سردآبرود با جلب مشارکت های مردمی، برگزار شده و سه طرح تحقیقی ترویجی نیز در سامانه سمپات به ثبت رسیده است.