به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، آقای دکتر رضاپور بعنوان ناظر اداره کل دامپزشکی استان، از روند اجرای طرح "تولید سیلاژ بیولوژیک از ضایعات طیور و تاثیر آن بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان" بازدید کرده و در جریان اجرای طرح قرار گرفتند. در این بازدید ریاست محترم پژوهشکده ، مجری طرح و صاحب مزرعه نیز حضور داشتند. شایان ذکر است که مرحله فارمی این طرح بطور همزمان در دو مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در شهرستان ساری در حال انجام می باشد. به منظور اخذ مجوز جهت تولید انبوه محصول بیوسیلاژ، نیاز به اخذ گواهی و تائیدیه های لازم از سازمان دامپزشکی و سازمان شیلات بوده و بهمین دلیل ناظرانی از اداره کل شیلات و دامپزشکی استان مازندران بصورت دوره ایی وضعیت اجرای طرح را رصد می کنند.