به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، به منظور اجرای فاز دوم طرح تولید بیوسیلاژ از ضایعات طیور، جلسه مشترک رئیس و معاون تحقیقاتی پژوهشکده با آقای دکتر یوسفی مدیر مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در مورخ 99/8/21 برگزار گردید. در این جلسه به جزئیات تیمارهای مورد استفاده در فاز دوم، تعداد ماهی و استخرهای مورد نیاز و همچنین نحوه تهیه جیره های غذایی اشاره شده و در انتهای جلسه از استخرهای منتخب بازدید به عمل آمد. طرح تولید بیوسیلاژ از ضایعات طیور یکی از طرح های مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران می باشد. یکی از مستندات مورد نظر جهت اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی، انجام تست های فارمی بیوسیلاژ بوده که در این مرحله با همکاری آقای دکتر یوسفی در دو مزرعه شامل مزرعه واقع در مجاورت سد شهید رجایی ( پرورش با آب رودخانه) و روستای خرم آباد شهرستان ساری ( پرورش با آب چاه) در حال انجام می باشد.