به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، خوشبختانه با تلاش کارشناسان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مورخ 1399/8/12طی ششمین سال متوالی  با آنالیز کمی و کیفی نمونه های مجهول، گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست رااز اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران اخذ نموده است . لازم به ذکر است  یکی از پارامترهای موثر جهت اجرای طرح های تحقیقاتی درآمدزا ،همکاری با سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی، اخذ استاندارهای ملی و بین المللی و گواهینامه های معتبر از جمله آزمایشگاه همکار سازمان غذا دارو، استاندارد ایزو 17025 و آزمایشگاه معتمد محیط زیست می باشد. همچنین پژوهشکده در تلاش است که  گواهینامه معتبر دیگری را از اداره کل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران دریافت نماید.