به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ،مورخه 1399/8/7حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان نماينده محترم ولي فقيه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور و دکتر رمضانپور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران  از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بازدید کردند. در ابتدا آقای دکتر نصراله زاده رئیس پژوهشکده پس از خوشامدگوئی، به  معرفی محور فعالیتهای پژوهشکده و همچنین طرح های حاکمیتی و تحقیقاتی اشاره کرده و در ادامه  به بیان مشکلات پیش رو در زمینه  تحقیقاتی و عمرانی پژوهشکده  پرداختند. در خاتمه از خط پایلوت تولید  بیوسیلاژ بازدید شده و حاضرین با فرآیند تولید آشنا شدند.