به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، رییس پژوهشکده به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سومین جلسه  گروه کاری (کمیته) تخصصی پژوهش، فناوری و نوآوری ذیل کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران مورخ /7/16 /1399 در محل سالن جلسات آن سازمان شرکت نمودند. در جلسه پیشین مقرر گردید که پروپوزال اولویت های مراکز پژوهشی و آموزشی در سامانه پژوهش و فناوری مازندران در کارتابل ثبت نیازهای پژوهشی سال 1399 بارگذاری گردد. به گفته رییس پژوهشکده 7 عنوان اولویت دار کاربردی و فرابخشی با یافته های محصول محور و تولید دانش فنی در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردید.  جلسه با موضوع بررسی، اولویت بندی و انتخاب نیازهای پژوهش و فناوری استان مازندران در حوزه های کشاورزی،‌ صنعت،‌ علوم انسانی و گردشگری شروع گردید. براساس اظهارات کارشناس پژوهش 75 پروژه در سامانه ثبت گردید که 50عدد آن در حوزه کشاورزی و مابقی در حوزه های دیگر بوده است. در ادامه جلسه گروه های کاری حوزه های مختلف تشکیل و اولویت های اصلی استان تعیین گردید. در خاتمه 13 اولویت نهایی شدکه به ترتیب 6، 3، 3 و 1 در حوزه های کشاورزی،‌ صنعت،‌ علوم انسانی و گردشگری انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که طرح تولید پایلوت اسیدهای چرب امگا- 3 از روغن ماهی کیلکا یکی از اولویت های جریان ساز و اثربخش استان مازندران در این کمیته مورد تایید قرار گرفت. در نهایت مقرر شد که این پروژه ها در کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران با مدیریت رییس سازمان و دستگاههای پژوهشی و اجرایی استان مصوب و ابلاغ گردد.