به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، سردار ملکی مدیر کل محترم دفتر حفظ و نشرآثارو ارزشهای دفاع مقدس استان مازندران و همکاران از بخشهای مختلف تخصصی  ، دستگاهها و توانمندیهای این پژوهشکده بازدید بعمل آوردند و از رئیس و معاونین پژوهشکده دعوت نمودند تا از چند سد لاستیکی احداث شده و سایت پرورش ماهی آنها نیز دیدن نموده و در آینده  تعاملات و مشارکت های کاری بیشتری با هم داشته باشند.