به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، مورخه 1399/4/28 حجت الاسلام و المسلمین فلاح مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان وحجت السلام و المسلمین  حاجی پور و هیئت همراه درجمع مسئولین بخشهای تخصصی و محققان پژوهشکده حاضر شدند. این جلسه، ابتدا با خوشامدگوئی آقای دکتر نصراله زاده رییس پژوهشکده آغاز ، سپس حجت السلام و المسلمین  حاجی پور توسط  حجت الاسلام و المسلمین فلاح بعنوان سرپرست دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در مراکز تحقیقاتی استان مازندران (تات) از جمله  پژوهشکده اکولوژی دریای خزرمعرفی گردیدند. ایشان با اشاره به اینکه جایگاه حوزه درراه هدایت ،حمایت و نظارت نمایان میگردد، درباره  لزوم همکاریها درجهت برونداد بیشتر یافته های علمی  پژوهشکده تاکید نمودند. در خاتمه از بخش های مختلف پژوهشکده بازید نموده و درجریان فعالیتهای گسترده علمی وپژوهشی آن قرار گرفتند.