به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، رهاسازی بچه ماهی سفید تکثیر طبیعی (در استخرهای ساحلی) با حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، مدیر کل شیلات استان و شهرستان، مسئولین دستگاههای اجرایی، رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، نمایندگان اتحادیه ها و صیادان ناحیه شرق سواحل خزر در مورخ 1399/4/11 در شیلات بندر امیرآباد (استان مازندران) آغاز گردید. در ابتدا، آقای دکتر کریم زاده معاونت صید و بنادر شیلات مازندران گزارشی از روند فعالیت های تولید بچه ماهی سفید در استخرهای تعاونی های پره به منظور رها سازی در دریای خزر ارائه و بر ضرورت همکاری و کمک اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در اجرای سیاست ها و طرح­های سازمان شیلات تاکید نمود. همچنین ایشان بیان نمود که ۷۰ درصد صیادی شمال کشور در مازندران صورت می­گیرد و مازندران، قطب صیادی در شمال کشور است. بطوریکه امرار و معاش ۵ هزار نفر بصورت مستقیم و ۲۵ هزار نفر بصورت غیرمستقیم را شامل می‌شود . در ادامه آقای مهندس محبی معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران نیز طی سخنانی، نقش مهم اتحادیه­ها و تعاونی‌ها را در اجرای موفق تولید و رها سازی بچه ماهی سفید مورد توجه قرار داد. همچنین احیای ذخایر دریایی را  رکن اصلی فعالیت شیلات و الگوی بهره برداری از ذخایر دریایی در استان را یکی از برنامه های مهم و راهبردی   شیلات ایران بیان نمود. ایشان بر توجه شیلات ایران در اختصاص   اعتبارات ملی به مازندران و نیز تلاش بر افزایش آن در این استان تاکید نمود . وی همچنین پر رنگ تر شدن نقش پژوهشکده را بعنوان راهنما و چراغ راه بخش اجرا در محقق کردن بهره برداری مسولانه ذخایر دریای خزر ، مورد توجه قرار داد. آقای مهندس محبی تاکید نمود که بایستی برای تایید این روش جدید یعنی  ایجاد استخرهای ساحلی که از سواحل مازندران شروع گردید، طرح­های تحقیقاتی مرتبط انجام گیرد تا به بهره برداران استان اطمینان کافی برای استمرار این روش دهد و نیز انگیزه لازم برای افراد ذی ربط در استان های ساحلی گیلان و گلستان را در استفاده از این روش جهت بازسازی ذخایر گونه ­های با ارزش اقتصادی دریای خزر فراهم نماید.