به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، این جلسه هم اندیشی با حضور جناب آقای دکتر اسحاقی مدیرکل محترم شیلات مازندران و آقای دکتر نصراله زاده رئیس محترم پژوهشکده به همراه گروه کارشناسی درروز یکشنبه مورخه1399/4/8، درسالن جلسات  پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه محورهای فعالیت های تحقیقاتی- اجرایی استان مازندران تبیین شد. این محورها شامل: پرورش ماهی در قفس دریایی، استفاده از منابع آبی دریا برای پرورش آبزیان (ماهیان خاویاری) در اراضی ساحلی، ایجاد مرکز اصلاح نژاد و لاین ماهی قزل آلای رنگین¬کمان و بخصوص طرح توسعه معرفی میگو وانامی به صنعت آبزی¬پروری استان مازندران بود که با توجه به تأکید استاندار محترم مازندران این طرح توسط پژوهشکده در قالب چهار پروژه رونمایی گردید.