به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، مورخ99/3/29 بچه ماهیان سفید حاصل از تکثیر نیمه مصنوعی از استخرهای پرورش ماهی در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان شهید رجایی ساری پس از صید توسط ماشین های حمل بچه ماهی به رودخانه های استان مازندران رهاسازی شدند .رها سازی با حضور مدیرکل شیلات بابلسر، کارشناسان ، نمایندگان جامعه صیادی و نماینده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در محل استخرهای پرورش ماهی انجام گردید. مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه رهاسازی بچه ماهی سفید در ۳۱ رودخانه مهم شیلاتی این استان صورت می‌گیرد، تصریح کرد: ۴۰ درصد این بچه ماهیان در رودخانه‌های شرق ، ۳۰ درصد در مرکز و ۳۰ درصد در غرب مازندران رها سازی می‌شوند.